تاثیر ETF بر بیت کوین

 یک صندوق ETF بیت کوین، صندوقی است که مقدار زیادی بیت کوین داراست و سهامداران آن صندوق قادر خواهند بود

ادامه مطلب