فیبوناچی (جامع و کلی)

بدون شک یکی از پارامتر های کاربردی در بررسی روند ادامه بازار, بهره مندی از درصد های جادویی فیبوناچی می

ادامه مطلب