تغییرات دامیننس ارز ها

بدون شک یکی از شاخص های کلانی که میتواند بازتابنده ی روند کلی بازار باشد, شاخص دامیننس یک ارز در

ادامه مطلب