تایید بیت کوین در السالوادور

السالوادور اولین کشوری است که بیت کوین را به عنوان ارز رسمی خود شناخت! السالوادور پس از مذاکرات و فرآیند

ادامه مطلب